​Participarea echipei din România la workshop-ul organizat de către echipa moldavă


PROGRAM​​ ​
12 mai 2​​017
11.00-13.00​Sosirea delegației din Iaşi
13.00-17.30Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la workshop-ul cu tematica „Bunele practici de atragere a fondurilor structurale. Experiența României"  cu următoarea ordine de zi:
13.00-13.15Cuvânt de salut – Prof. dr. Alexandru Stratan, director de proiect din partea Republicii Moldova
13.15-14.30Practici diferenţiate cu efect obstaculant în atragerea fondurilor structurale de către ţările emergente, raportor Prof. dr. Ion Pohoaţă
14.30-15.45Principalii factori ce tergiversează dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, raportor Prof. dr. Alexandru Stratan
15.45-16.15Pauză de cafea şi interacţiuni între participanţi
16.15-17.30Politicile de dezvoltare durabilă cu exemple din Republica Moldova, raportor Prof. dr. Dumitru Moldovan
13 mai 2017
09.00-12.00Efectuarea unei vizite cu studiu de caz la Primăria Străşeni şi la Fabrica de cabluri a companiei italiene „La Triveneta Cavi Development"
12.00-13.00Pauză de masă
13.00-17.30

Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la cea de-a doua sesiune a workshop-ului cu tematica „Bunele practici de atragere a fondurilor structurale. Experiența României"  cu următoarea ordine de zi:

1.      Domenii prioritare de atragere a fondurilor europene în economia românească. Succese şi provocări actuale, raportor Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă

2.      De la necesitate la oportunitate: alegerea potenţialelor proiecte în raport cu performanţele realizărilor din planurile proprii de cercetare, raportor Conf. dr. Costică Mihai

3.      Rolul tipurilor şi condiţiilor de creditare în atragerea fondurilor structurale în România, raportor Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III

4.      Aspecte instituţionale ale dezvoltării durabile. Cazul Republicii Moldova, raportor Conf. dr. Rodica Perciun

 5.      Specializarea SMART – factor de atragere a fondurilor structurale, raportor drd. Cristina Panfil

14 mai 20​17
09.00-12.30

Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la cea de-a treia sesiune a workshop-ului cu tematica „Bunele practici de atragere a fondurilor structurale. Experiența României"  cu următoarea ordine de zi:

1.      Bune practici vs. cadru conceptual pentru dezoltarea durabilă - temă orizontală în cadrul proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale, raportor Dr. Constantin Hălăngescu

2.      Bune practici în scrierea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune, raportor Asist. dr. Constantin-Marius Apostoaie

 3.      Sprijinirea educatiei şi a cercetării în domeniul studiilor de mediu prin intermediul fondurilor europene. Bune practici din cadrul Centrului CERNESIM, raportor Dr. Alexandru Maxim, ACS

 4.      Evaluare a situaţiei fondurilor europene atrase de România până în prezent: factori mobilizatori şi impedimente, raportor Asist. dr. Oana-Ramona Socoliuc

 5.      Politicile UE în domeniul dezvoltării agriculturii durabile, raportor Conf. dr. Anatolie Ignat

12.30-13.00Pauză de cafea
13.00-15.00Discutarea în mod holistic a tematicilor prezentate în cadrul workshop-ului şi extragerea de concluzii relevante pentru obiectivele proiectului DEVEUROMD – participarea tuturor membrilor celor două echipe
15.00-15.30Plecare spre Iaşi a echipei din România​
​​