Participarea echipei din România la masa rotundă organizată de către echipa moldavă​

​​PROGRAM
11 octombrie 2017​
18.00-22.00Sosirea delegației din Iaşi
12 octombrie 2017
09.00-12.00

Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la sesiunea plenară a conferinţei INCE 2017 cu următoarea ordine de zi:

  1. Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice - prezentator Prof. Dr. Alexandru Stratan (INCE, Republica Moldova)
  2. The Trump era global issues in risk – management. The international economy in the continuing crisis – how much damage? – prezentator prof. Karl William Viehe (Universitatea din Columbia, SUA)
  3. Modelul de raționalitate homo socionomicus. O analiză logică – prezentator Prof. dr. Emil Dinga (Academia Română, România)
12.00-13.00Pauză de cafea şi interacţiuni cu participanţii la conferinţă
13.00-17.00

Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la secţiunile paralele ale conferinţei INCE, fiind încadraţi în programul conferinţei cu următoarele activităţi: 


Secţiunea 2 – Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală

Conf. dr. Costică Mihai, drd. Eugenia Lucaşenco, CS - moderatori

Conf. dr. Costică Mihai, drd. Eugenia Lucaşenco, CS, Asist. dr. Constantin-Marius Apostoaie, Dr. Alexandru Maxim, ACS - prezentatori


Secţiunea 3 – Economie financiară şi monetară în condiţii de criză

Conf. dr. Rodica Perciun, Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă – moderatori

Conf. dr. Costică Mihai, Conf. dr. Rodica Perciun, Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă, Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III, Asist. dr. Oana-Ramona Socoliuc Asist. dr. Constantin-Marius Apostoaie, Dr. Alexandru Maxim, ACS – prezentatori

13 octombrie ​2017
09.00-12.00Masă rotundă între echipa moldavă şi cea română în scopul recapitulării şi a punerii în contextul proiectului DEVEUROMD a tematicilor ce au fost dezbătute în cadrul conferinţei INCE, coordonator al discuţiilor – Conf. dr. Rodica Perciun
12.00-12.30Plecarea echipei din România spre Iaşi
Detalierea şi programarea în timp a prezentărilor ştiinţifice susţinute de membrii echipelor de cercetare în cadrul conferinţei internaţionale „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă”


Nr. crt.Denumirea temei prezentate şi dezbătute în cadrul conferinţeiAutori
​12 octombrie 2017 (13:00 – 17:00) ​ ​
1.​Analiza situației socio-economice a raionalelor din zona de Centru a Republicii Moldova în contextul perspectivelor de dezvoltare durabilăDrd. Eugenia Lucaşenco, CS;
Conf. dr. Costică Mihai;
Dr. Alexandru Ceban, CS
2.Sărăcia energetică: lecții dobândite pe cazul Uniunii Europene și aplicabilitatea acestora în Republica MoldovaDr. Alexandru Maxim, ACS;
Asist. dr. Constantin-Marius Apostoaie
3.Acţiunile autorităţilor naţionale pentru remedierea deficienţelor în managementul stabilităţii financiareConf. dr. Rodica Perciun;
Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III
4.Dezvoltarea durabilă în secolul XXI – între principii și provocăriConf. Dr. Andreea-Oana Iacobuţă;
Conf. dr. Costică Mihai
5.Rolul „orașelor smart" în dezvoltarea durabilă sau ce putem învăța din experiența României (studiu de caz: Iași, Piatra-Neamț, Vatra Dornei)Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III;
Conf. dr. Rodica Perciun
6.Performanța instituțională – o precondiție a dezvoltării durabile. România între Est si VestAsist. dr. Oana-Ramona Socoliuc;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III;
Prof. dr. Ionel Bostan
7.Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica MoldovaConf. dr. Rodica Perciun;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III;
Conf. dr. Andreea-Oana Iacobuţă​