SharePoint

Workshop “Internalising best European practices

in terms of sustaina​ble development” – November 16 – 18, 2016

Chişinău, the National Institute for Economic Research from the Republic of Moldova.

​​​​​​​

Scopul acestei actiuni a fost de a stabili un prim contact instituţional între toţi membrii celor două grupuri de cercetare (din România şi din Republica Moldova) si de a identifica direcţii de colaborare ştiinţifică pe tema dezvoltării durabile, în viitoare proiecte. Evenimentul s-a desfăşurat, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a Academiei de Știinţe a Moldovei  și Ministerului Economiei al Republicii Moldova. Participanţii acţiunii au fost cei 9 membri ai echipei din România şi cei 5 membri ai echipei din Republica Moldova.​

                  Agenda workshop-ului „Preluarea bunelor practici europene în materie de dezvoltare durabilă"

16 noiembrie 2016
12.00-12.30Prim contact instituţional între cele două echipe
12.30-13.00Pauză de masă

13.00-14.15

13.00-13.15

 

13.15-13.30

13.30-14.15 

Partea I

1.       Cuvânt inaugural – prof. dr. Alexandru Stratan, director de proiect din partea Republicii Moldova

2.       Cuvânt inaugural – prof. dr. Ion Pohoață, director de proiect din partea României
3.       Prezentarea INCE și a principalelor direcții de cercetare a echipei proiectului –  raportor prof. dr. Alexandru Stratan

14.15-14.30Pauză de cafea
14.30-16.30

Seminar 1. Experienţe ale dezvoltării durabile europene transmisibile României şi Republicii Moldova. Raportori: Ion Pohoaţă, Alexandru Stratan.

Participare discuţii: toţi membrii echipelor de cercetare

16.30-17.00Discuții ale echipei de proiect cu oaspeți invitați din instituțiile universitare pe teme ale dezvoltării durabile (Academia de Ştiinţe Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat a Moldovei, Academia de Administrare Publică a Moldovei, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, etc.).
17 noiembrie 2016
10.00-10.50

Partea a II-a

Tendințe în dinamica economică a Republicii Moldova: evaluarea situației și identificarea oportunităților de dezvoltare durabilă – raportor conf. dr. Rodica Perciun

10.50-11.00Pauză de cafea
11.00-12.00

Priorităţile de cercetare a secţiei Politici agroalimentare şi dezvoltare rurală din cadrul INCE – conf. dr. Anatol Ignat

12.00-13.00Pauză de masă
13.00-14.00

Identificarea unor teme de cercetare avansată susceptibile a atrage fonduri europene prin programe de cercetare dezvoltare – raportor prof. dr. Ion Pohoaţă

Participare discuţie: toţi membrii celor două echipe.

14.00-15.00

Dezbatere în cadrul echipei reunite pe tema: "Aplicarea de bune practici europene validate în materie de dezvoltare durabilă".

15.00-15.30Pauză de cafea
15.30-18.30

Seminar 2: Zone ale dezvoltării economiei României care reclamă practici europene. Raportori: Ionel Bostan, Delia-Elena Diaconaşu, Mihai Costică.

Participare discuţie: toţi membrii celor două echipe de cercetare.

18 noiembrie 2016
10.00-11.30

Partea a III-a

Identificarea priorităţilor, formularea sarcinilor pentru următoarea vizită.

Discuţii în echipă

11.30-12.00​Pauză de cafea