Efectuarea unui stagiu de cercetare-documentare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de către echipa moldavă şi vizită de lucru la Vatra Dornei pe tematica: Vatra Dornei – Oraş prieten cu mediul, industria şi omul


​​​
​​ ​PROGRAM
28 septembrie 2017
10.00-10.30Sosirea delegației din Chişinău
10.30-13.30Program de lucru şi documentare la biblioteca FEAA conform acţiunilor din cererea de finanţare
13.30-14.30Pauză de masă şi networking
14.30-18.00Vizită de lucru la Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi, din cadrul UAIC
29 septembrie 2017
09.00-14.00Deplasare spre Vatra Dornei
14.00-17.30Vizită de lucru şi analiză de caz în cadrul companiei SC Dorna Lactate SA din Vatra Dornei
30 septembrie 2017
09.00-13.30Întâlnire de lucru între echipa moldavă şi cea română pe tema „Vatra Dornei – Oraş prieten cu mediul, industria şi omul", coordonator al discuţiilor – Prof. dr. Ion Pohoaţă, cu participarea unor reprezentanţi din mediul de afaceri local
13.30-14.30Pauză de masă şi networking
14.30-18.00Vizită de lucru şi analiză de caz în cadrul companiei SC Rio Bucovina SRL din Vatra Dornei
1 octombrie 2017
09.00-13.30Reanalizarea punctelor de vedere dezbătute cu ocazia celor două analize de caz şi conturarea concluziilor relevante pentru proiectul DEVEUROMD în urma vizitei de lucru cu tematica „Vatra Dornei – Oraş prieten cu mediul, industria şi omul", cocoordonatori ai discuţiilor – Prof. dr. Alexandru Stratan şi Prof. dr. Ion Pohoaţă
13.30-18.00Deplasare spre Iaşi, respectiv Chişinău a membrilor celor două echipe
Structura prezentărilor şi a dezbaterilor ştiinţifice dintre membrii echipelor de cercet​are de​​sfăşurate în cadrul  vizitei de lucru şi a analizelor de caz la Vatra Dornei, cu tematica „Vatra Dornei – Oraş prieten cu mediul, industria şi omul"

Nr. crt.Denumirea temei prezentate şi dezbătute în cadrul viziteiRaportori
​29 septemb​rie 2017 (SC Dorna Lac​tate SRL) ​ ​
1.Vatra Dornei – oraş cu deschidere spre dezvoltare sustenabilă trivalentă: mediu, social şi economicProf. dr. Ion Pohoaţă;
Prof. dr. Alexandru Stratan;
Dna. Oancea Romina
2.Industria laptelui în zona Vatra Dornei, loc al „prieteniei" cu mediul şi omulAsist. dr. Constantin-Marius Apostoaie;
Dr. Alexandru Maxim, ACS
3.Determinanţi ai dezvoltării industriei laptelui fără poluareConf. dr. Anatolie Ignat;
Drd. Eugenia Lucaşenco, CS
4.Aspecte specifice în exploatarea capitalului uman din industria lapteluiConf. dr. Costică Mihai; Asist. dr. Oana-Ramona Socoliuc
5.Politica promovării unei dezvoltări sustenabile la SC Dorna Lactate SADna. Oancea Romina
6.Finanţele „curate" ale SC Dorna Lactate SAConf. Dr. Rodica Perciun;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III
​30 septembrie 2017 ​(SC Rio Bucovina SRL) ​ ​
1.Vatra Dornei, oraş recunoscut pentru o dezvoltare economică „curată"Prof. dr. Ion Pohoaţă;
Prof. dr. Alexandru Stratan;
Dl. Marius Apalamariţei
2.Industria apelor minerale în Vatra Dornei – o şansă a unei dezvoltări economice în armonie cu natura şi omulAsist. dr. Constantin-Marius Apostoaie;
Dr. Alexandru Maxim, ACS
3.Determinanţi ai dezvoltării industriei apelor minerale fără poluare            Conf. dr. Anatolie Ignat;
Drd. Eugenia Lucaşenco, CS
4.Probleme ale ocupării forţei de muncă în industria apelor minerale din Vatra DorneiConf. dr. Costică Mihai; Asist. dr. Oana-Ramona Socoliuc
5.Preocupări privind politica dezvoltării durabile la SC Rio Bucovina SRLDl. Marius Apalamariţei
6.Practici pentru o gestiune financiară curată la SC Rio Bucovina SRLConf. Dr. Rodica Perciun;
Dr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr.III