Efectuarea unui stagiu de cercetare-documentare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de către echipa moldavă şi vizită de lucru la filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC din Pi​atra Neamţ pe tematica: Probleme ale integrării mediului şi „omului social" în analiza economică​​

​​

PROGRAM

23 februarie 2017​
10.00-10.15Sosirea delegației din Chişinău

10.15-14.30

 

Participarea membrilor celor două echipe de cercetare la workshop-ul cu participare internaţională TAG-EU Green Workshop 2017, cu tematica „Sustainable Policies in Romania and Abroad – Comparative Case Studies" (Politici de sustenabilitate în România şi în străinătate – studii de caz comparative)  cu următoarea ordine de zi:

10.15-11.00

 

Cooperation between the European Union and the Republic of Bulgaria in the area of Environmental policy (Cooperare între Uniunea Europeană şi Bulgaria în sfera politicilor de mediu), raportor drd. Borislav E. Boyanov (Bulgaria), moderator Conf. Dr. Costică Mihai

11.00-11.45

 

Analysis of the energy profiles of Bulgaria and Romania (Analiza profilurilor energetice ale Bugariei şi României), raportor drd. Diana L. Eftimova (Bulgaria), moderator Dr. Alexandru Maxim, ACS

11.45-12.00

 

Pauză de cafea şi interacţiuni între participanţi

12.00-13.00

 

Options for Development of the Sustainable Agriculture in the Republic of Moldova (Opţiuni pentru dezvoltarea  agriculturii sustenabile în Republica Moldova), raportori Prof. Dr. Alexandru Stratan şi Conf Dr. Anatolie Ignat (Republica Moldova), moderator Conf. Dr. Costică Mihai
13.00-14.00The Harnessing of the Renewable Energy Sources Potential of the Republic of Moldova (Valorificarea potenţialului pentru energie din surse regenerabile al Republicii Moldova), raportori Conf. Dr. Rodica Perciun şi drd. Cristina Panfil (Republica Moldova), moderator Dr. Alexandru Maxim, ACS
14.30-16.00Pauză de masă şi networking
16.00-18.00Întâlnire de lucru între echipa moldavă şi cea română, coordonator al discuţiilor – Prof. Dr. Alexandru Stratan
24 februarie​ 2017
10.00-12.00Program de lucru şi documentare la biblioteca FEAA conform acţiunilor din cererea de finanţare
12.00-13.00Pauză de masă
14.00-15.30Program de lucru şi documentare la biblioteca FEAA conform acţiunilor din cererea de finanţare
15.30-16.00Pauză de cafea
16.00-18.00Program de lucru şi documentare la biblioteca FEAA conform acţiunilor din cererea de finanţare
25 februarie 2017
11.00-14.00Deplasare către Piatra Neamţ
14.00-20.00

Vizită de lucru la filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC, din Piatra Neamţ, incluzând dezbateri pe subiecte conexe tematicii generale a vizitei  („Probleme ale integrării mediului şi „omului social" în analiza economică") conform acţiunilor din cererea de finanţare – a se vedea planul tematic din Tabelul 2 

26 februarie 2017
09.00-13.00Vizită de lucru la filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC, din Piatra Neamţ, incluzând dezbateri pe subiecte conexe tematicii generale a vizitei  („Probleme ale integrării mediului şi „omului social" în analiza economică") conform acţiunilor din cererea de finanţare – a se vedea planul tematic din Tabelul 2
13.00-Plecare spre Iaşi şi respectiv Chişinău.​​ 

Structura prezentărilor şi a dezbaterilor ştiinţifice dintre membrii echipelor de cercetare desfăşurate în cadrul  vizitei de lucru la filiala Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC, din Piatra Neamţ cu tematica „Probleme ale integrării m​ediului şi „omului social" în analiza economi​că"

Nr. crt.Denumirea temei prezentate şi dezbăt​uteRaportor
​25 februarie 2017​​ (14:00 – 20:00) ​ ​
-

Prezentarea infrastructurii şi a modului de organizare a activităţilor academice educaţionale în cadrul filialei Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC, din Piatra Neamţ

(sesiune de discuţii introductivă)

Prof. Dr. Ion Pohoaţă, asistenţi:

Conf. Dr. Andreea-Oana Iacobuţă şi

Asist. Dr. Oana-Ramona Socoliuc

1.Influenţa sinergică a determinanţilor dezvoltării durabile – motiv de reflecţie şi restructurare a analizei economice standard. Studiu de caz pe exemplul Planului de dezvoltare durabilă 2014-2020 a judeţului NeamţProf. Dr. Ion Pohoaţă
2.Evaluarea capitalului de mediu în zona Neamţ. Probleme şi preocupări de integrare în analiza economicăProf. Dr. Ionel Bostan
3.Profilul Social, Economic şi de Mediu al Republicii MoldovaProf. Dr. Alexandru Stratan
4.Creştere economică şi mediul înconjurător în macroregiunea Nord-Est a României. Studiu de caz pe situaţia judeţului NeamţAsist. Dr. Oana-Ramona Socoliuc
5.Proiecţia financiară a problemelor dezvoltării durabile a judeţului Neamţ în arhitectura analizelor economice standardDr. Delia-Elena Diaconaşu, CS gr. III
6.Politicile naţionale ale Republicii Moldova în domeniul economiei verziConf. Dr. Rodica Perciun
​26 februarie 2017 (09:00 – 13:00) ​ ​
7.Sustenabilitatea din perspectiva comportamentului uman cu raţionalitate limitatăConf. Dr. Andreea-Oana Iacobuţă
8.Promovarea dezvoltării durabile prin agricultura organicăConf. Dr. Anatolie Ignat
9.Integrarea componentelor socio-economice şi de mediu în analiza ofertei de turism din macroregiunea de Nord-Est a României – Studiu de caz: judeţul NeamţAsist. Dr. Constantin-Marius Apostoaie
10.Argumente pentru o economie verde şi domeniile prioritare pentru adoptarea deciziilorDrd. Cristina Panfil
11.Integrarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile în cadrul natural al regiunii Piatra NeamţDr. Alexandru Maxim, ACS
-

Muntele Cozla – exemplu practic privind dezvoltarea economică a unui cadru natural cu potenţial turistic

(vizită pe teren)

Prof. Dr. Ion Pohoaţă, asistent:

Asist. Dr. Oana-Ramona Socoliuc